Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna

Ostatnie aktualizacje

Program Wychowawczo - Profilaktyczny SOSW w Pelplinie

Data: 2017-09-25

Załącznik do Uchwały Nr I

Rady Rodziców przy Specjalnym Ośrodku

Szkolno - Wychowawczego w Pelplinie

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy przetargu na Adaptecję II piętra na sale dydaktyczno - terapeutyczne SOSW w Pelplinie

Data: 2016-11-28


Informacja o treści złożonych ofert - dotyczy przetargu na Adaptację II piętra na sale dydaktyczno - teraapeutyczne w SOSW w Pelplinie

Data: 2016-11-28


Uzupełnienie do przetargu - Adaptacja II piętra na sale dydaktyczno -terapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Pelplinie

Data: 2016-11-25

W związku ze zgłoszeniem Wykonawcy o słabej jakości rysunku R-01- rysunek zamieszczamy ponownie.

Dotyczy: postępowania w sprawie ZP.271.01.2016 na zadanie: "Adaptacja II piętra na sale lekcyjno - terapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Pelplinie.

Data: 2016-11-24

W związku z prowadzonym postępowaniem wpłynęły pytania, na które udzielono odpowiedzi (w załączeniu).